Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Overzicht

Deze website wordt beheerd door Cumuco BV. Overal op de site verwijzen de termen “wij”, “ons” en “onze” naar Cumuco BV. Cumuco BV biedt deze website, met inbegrip van alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn vanaf deze site, aan u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, beleidslijnen en kennisgevingen die hier worden vermeld. 

Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze “Service” en gaat u akkoord met de volgende voorwaarden (“Algemene voorwaarden”, “Leveringsvoorwaarden”, “Restitutiebeleid”, ”Privacybeleid”), met inbegrip van de aanvullende voorwaarden en het beleid waarnaar hierin wordt verwezen en/of die beschikbaar zijn via een hyperlink. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, met inbegrip van maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, handelaren en/of bijdragers van inhoud zijn. 

Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door de toegang tot of het gebruik van enig deel van de site, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, dan mag u de website niet bezoeken of gebruik maken van onze diensten. Indien deze Algemene Voorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Algemene Voorwaarden. 

Alle nieuwe functies of hulpmiddelen die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de Servicevoorwaarden. U kunt de meest actuele versie van de Gebruiksvoorwaarden te allen tijde op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht om elk onderdeel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door het plaatsen van updates en/of wijzigingen op onze website. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt in dat u deze wijzigingen accepteert. 

Onze winkel wordt gehost op Woocommerce. Zij bieden ons het online e-commerce platform dat ons in staat stelt om onze producten en diensten aan u te verkopen.

Disclaimer 

De auteur is niet verantwoordelijk voor de inhoud van zijn pagina’s waarnaar wordt gelinkt of verwezen – tenzij hij volledig op de hoogte is van de illegale inhoud en in staat zou zijn om de bezoekers van zijn site te verhinderen deze pagina’s te bekijken. De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat ten tijde van het plaatsen van de link geen illegale inhoud op de gelinkte pagina’s te zien was. De auteur heeft geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte pagina’s. Daarom distantieert de auteur zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte/verbonden pagina’s die na het plaatsen van de link werden gewijzigd. Deze verklaring geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod geplaatste links en verwijzingen, evenals voor externe vermeldingen in gastenboeken, discussieforums, linkdirectory’s, mailinglijsten en alle andere vormen van databanken die door de auteur zijn opgezet en waarvan de inhoud extern schriftelijk toegankelijk is. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie is alleen de aanbieder van de pagina waarnaar wordt verwezen aansprakelijk, niet degene die alleen via links naar de betreffende publicatie verwijst.

Auteursrecht en merkenrecht:

De auteur streeft ernaar de auteursrechten van de gebruikte afbeeldingen, grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in alle publicaties in acht te nemen, zelfgemaakte afbeeldingen, grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of licentievrije afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken. Alle binnen het internet aanbod genoemde en eventueel door derden beschermde merknamen en handelsmerken zijn onderworpen aan de bepalingen van het respectievelijk geldende merkenrecht en de eigendomsrechten van de betreffende geregistreerde eigenaars. De enkele vermelding van een handelsmerk betekent niet dat het niet door de rechten van derden wordt beschermd! Het auteursrecht voor gepubliceerde, door de auteur zelf gemaakte objecten blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina’s liggen. Het gebruik van objecten zoals diagrammen, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder toestemming van de auteur niet toegestaan.

Photocredit:

De afbeeldingen op deze website vallen onder het auteursrecht en voor elk gebruik is de toestemming van de respectievelijke eigenaars vereist.

Cumuco BV Algemene voorwaarden

Toepassingsgebied

Voor alle bestellingen via onze online shop gelden de volgende algemene voorwaarden. Onze online shop is uitsluitend gericht op consumenten.

Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die voornamelijk niet commercieel zijn of hun zelfstandige beroepsactiviteit. Een ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in het kader van de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

De huidige algemene voorwaarden voor de website, samen met de voorwaarden waarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen (zoals het  “Leveringsvoorwaarden”, “Restitutiebeleid” en  “Privacybeleid”) geven u informatie over Cumuco BV en over de manier waarop en de voorwaarden waaronder u de website kunt gebruiken. Neem de tijd om deze documenten te lezen, aangezien deze bepalingen voor u interessant kunnen zijn.

Door gebruik te maken van de website gaat u uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden. Indien u hier niet mee akkoord gaat, wordt u verzocht de website niet verder te gebruiken.

Contractant, sluiting van het contract, mogelijkheden tot correctie:

De koopovereenkomst wordt gesloten met Cumuco BV. 

Door het plaatsen van de producten in de online shop doen wij een bindend aanbod om een overeenkomst voor deze artikelen te sluiten. U kunt onze producten eerst vrijblijvend in de winkelwagen plaatsen en uw gegevens ten alle tijde corrigeren voordat u uw bindende bestelling verstuurt, met behulp van de meegeleverde correctiehulpmiddelen die tijdens het bestelproces worden uitgelegd. De overeenkomst komt tot stand wanneer u het aanbod voor de goederen in de winkelwagen opneemt en op de bestelknop te klikt. Onmiddellijk na het verzenden van de bestelling ontvangt u nog een bevestiging per e-mail.

Doel en inhoud van de website

De Website geeft informatie over aanbiedingen van Cumuco BV. Ook wordt informatie gegeven over Cumuco BV als bedrijf. Daarnaast kan de Website ook informatie van allerlei aard bevatten.

Cumuco BV behoudt zich het recht voor de inhoud van de Website aan te passen, te wijzigen of aan te vullen, zonder voorafgaande kennisgeving of kennisgeving.

Uw gebruik van de website

De gebruiker stemt ermee in de website alleen te gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden in overeenstemming met alle wetten die van toepassing zijn op de gebruiker.

Door het ondertekenen van een overeenkomst, een bestelformulier of een online bestelling verklaart de Gebruiker (ook wel de klant genoemd) op de hoogte te zijn van de “Leveringsvoorwaarden” en het “Restitutiebeleid”. De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de bepalingen van de “Leveringsvoorwaarden” en het “Restitutiebeleid” van Cumuco BV voorrang hebben op de bepalingen van de gebruiker. Afwijken hiervan is enkel mogelijk indien deze expliciet is opgenomen in een overeenkomst tussen de gebruiker en Cumuco BV.

Prijzen en betalingsmethoden

De prijzen die Cumuco BV op de website en via andere kanalen meedeelt, zijn steeds inclusief BTW en exclusief transportkosten. De transportkosten en alle andere kosten, belastingen en lasten die voortvloeien uit de verkoop, zijn uitsluitend ten laste van de klant.  De verschillende kortingen kunnen niet gecombineerd worden met promoties, tenzij uitdrukkelijk vermeld. In geval van een foutieve prijsaanduiding is Cumuco BV niet verplicht om aan deze tarieven te leveren.

Elke promotie geldt per klant, waarbij promoties niet gecombineerd kunnen worden. In geval van misbruik door de klant van promoties, bijvoorbeeld door het bewust aanmaken van meerdere accounts, kan Cumuco BV besluiten geen gebruik te maken van de promoties.

Wij bieden de volgende betalingsmogelijkheden aan:

Bancontact

Klanten in België kunnen betalen met Bancontact via Mollie.

Kredietkaart

Bij het plaatsen van uw bestelling geeft u uw kredietkaartgegevens op. Na uw legitimatie als legitieme kaarthouder wordt de betalingstransactie automatisch uitgevoerd en wordt uw kaart belast.

iDeal

Nederlandse klanten kunnen betalen met iDeal via Mollie.

Geschillenbeslechting

Deze Algemene Voorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u diensten verlenen, worden beheerst door en opgesteld in overeenstemming met de Belgische wetgeving.

Veranderingen

Cumuco BV behoudt zich altijd het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om de servicevoorwaarden die van toepassing zijn op het moment van uw bezoek aan de website te bekijken. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd en herzien op 02/11/2021.

Nieuwe informatie op de Website is automatisch onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden.